کد هدیه ویژه نصاب

برای دستیابی به شماره 12 رقمی کافیست بخش دارای پوشش را خراش دهید

کد 12رقمی را به شماره 413-8888-0910 در واتساپ ارسال نمایید

کد ارسالی توسط اپراتور بررسی و تایید می گردد.

ارسال ویدئو از موتور نصب شده، پلاک و گارانتی آن ویدئو ارسال نمایید

مشخصات کامل نصاب، آدرس محل نصب موتور و شماره کارت بانکی نصاب را برای دریافت هدیه ارسال نمایید

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.