به گزارش روابط عمومی شرکت الکو، به دعوت مجموعه نمایشگاهی بین المللی تویاپ استانبول، شرکت الکو در این نمایشگاه بین المللی به نمایندگی از ایران حضور خواهد داشت. شرکت الکو با بیش از 25 سال سابقه در زمینه تولید موتور آسانسور از پیشتازان این حوزه بوده و