ارسال ویدئو

ارسال ویدئو واضح از محل نصب و شماره سریال روی بدنه موتور

ارسال عکس کارت گارانتی

ارسال عکس کارت گارانتی

ارسال آدرس

ارسال آدرس کامل محل نصب موتور

ارسال در روبیکا

تمامی موارد بالا را در روبیکا به شماره زیر ارسال نمایید.
09053767493